Migration:
African Perspectives

Koop hier je tickets

13.04.19

Koninklijk Instituut voor de Tropen
Amsterdam


With financial support of the European Parliament

#HerstoryofChange: het belang van de internationale vrouwenbeweging

Vrouwen zijn wereldwijd vaak de motor voor verandering. Zij zijn de eersten die opstaan voor baas in eigen buik en staan op de barricaden voor gelijkheid van vrouwen en mannen in de samenleving. Ook als het tegenzit en oerconservatieve leiders als Bolsonaro en Trump aan de macht komen. Sinds de eerste feministische golf is er veel veranderd. Er zijn nieuwe uitdagingen, maar ook nieuwe kansen. Internationale solidariteit kan de stem van vrouwen versterken, maar hoe kunnen we dit bereiken?

Volgens Women Engage for a Common Future (WECF), organisator van één van de workshops op de Afrikadag, begint het met informatie over het belang van gendergelijkheid en kennis over hoe dat bereikt kan worden. Lokale partners van WECF doen in 50 landen een gender assessment. De resultaten gebruiken zij om overheden, van lokaal tot VN-niveau, te informeren over bestaande ongelijkheden en helpen hen om met concrete voorstellen te komen om die te bestrijden.

Onze lokale partner in Oeganda, Agnes Mirembe van ARUWE, geeft aan waarom deze resultaten zo belangrijk zijn: “Als ze onze data zien, gaan ze luisteren, en ondersteunen ze ons werk om de landrechten van vrouwen te beschermen. Hiervoor konden we geen punt maken, maar nu werken we samen met 300 vrouwen. Langzaam maar zeker zorgen onze statistieken en data ervoor dat we zelfs worden gehoord op nationaal niveau.”

Een tweede stap is het mobiliseren en versterken van vrouwen en hun organisaties zodat zij op lokaal niveau agents of change worden in de omslag naar een duurzame, genderrechtvaardige wereld. Internationale organisaties als WECF dragen daaraan bij door het organiseren van trainingen, door vrouwen een stem te geven in internationale beleidsdiscussies en door hen financieel te steunen via lokale partners. Deze lokale, grassroots organisaties zijn in veel landen waar vrouwenrechten onder druk staan de enige veilige plek waar vrouwen zich kunnen organiseren.

Daarbij is het van belang dat vrouwen en hun organisaties zich niet alleen bezig houden met vrouwenrechten en traditionele aan vrouwen verbonden onderwerpen, zoals seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Juist ook in grote onderwerpen als klimaat, handel en onderwijs is de stem van vrouwen hard nodig om ervoor te zorgen dat beleid echt bijdraagt aan gendergelijkheid en een duurzame en rechtvaardige wereld.

Tot slot is het van belang om meer mensen te overtuigen om met een genderbril naar oplossingen voor onrechtvaardigheid te kijken. Dat kan door elkaar te inspireren door bijvoorbeeld succesverhalen en best practices te delen.

Daarom nodigt WECF iedereen uit voor de workshop #HerstoryofChange op de Afrikadag op 13 april. Tijdens de workshop hoor je meer inspirerende succesverhalen en kan je meedoen aan de discussie over de nieuwe internationale feministische agenda. Dit doen we samen met verschillende generaties feministes uit verschillende (Afrikaanse) landen, onder andere feministe van het eerste uur Hedy D'Ancona.