Afrikadag

Conversations of
a changing continent

Koop hier je tickets

28.05.22

Koninklijk Instituut voor de Tropen
Amsterdam


With financial support of the European Parliament

Over

Afrikadag
De Afrikadag is al ruim 25 jaar hét evenement dat Afrika naar Nederland haalt. Jaarlijks trekt de Afrikadag zo’n 1000 bezoekers, sprekers uit binnen- en buitenland, 100 vrijwilligers en meer dan 40 partnerorganisaties naar het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam. Dit maakt de Afrikadag het grootste publieksevenement over Afrika en internationale samenwerking in Nederland. De dag bestaat uit verschillende rondes vol met workshops, lezingen, gesprekken en films. Aan cultuur is er ook geen gebrek, met Afrikaanse muziek, -boeken en -eten dat ruimschoots wordt aangeboden op de (informatieve)markt. Het doel van deze speciale dag is om Afrikaanse stemmen een podium te bieden, mensen met interesse in Afrika en internationale samenwerking bij elkaar te brengen en in gesprek te gaan over een nieuwe vorm van samenwerking tussen Afrika en Europa op basis van gelijkwaardigheid.

Het Afrikaanse continent is booming! Landen in Afrika zijn volop in ontwikkeling en trekken wereldwijde economie, handel en technologische ontwikkelingen naar zich toe. De middenklasse is enorm aan het groeien en mensen hebben meer te besteden. Natuurlijk zijn er ook nog veel uitdagingen op het continent. Corruptie, leiders die naar macht hunkeren en klimaatveranderingen spelen nog regelmatig de boventoon. Maar al met al heeft het Afrikaanse continent vooral heel veel te bieden: 54 landen die economisch en cultureel vol verrassingen zitten. Tijdens de Afrikadag laten wij je deze kant van Afrika zien. We informeren je over de ontwikkelingen in de verschillende Afrikaanse landen. En bieden je een plek waar je in gesprek kunt gaan over wat er speelt op het continent – met sprekers uit verschillende Afrikaanse landen en workshops georganiseerd door een tal van diaspora organisaties.

Afrikadag 2022
Op 28 mei 2022 was de Afrikadag terug van weggeweest! Na twee jaar waarin de Afrikadag geen doorgang kon vinden, hebben we in mei 2022 weer groots uitgepakt met een LIVE Afrikadag in het KIT in Amsterdam. Deze keer was de Afrikadag niet gericht zijn op één thema, zoals bij voorgaande edities wel het geval was, maar hebben we de overkoepelende kernwaarde van de Afrikadag centraal gezet: de belangrijke rol van Afrikaanse stemmen in maatschappelijke discussies en beleid op nationaal en internationaal niveau. Hoe verhouden wij ons anno 2022 in Nederland en Europa tot Afrikaanse landen, gemeenschappen en mensen? Hoe bereiken we noodzakelijke vernieuwing van deze relatie, op basis van gelijkwaardigheid? En wat voor impact heeft bijna twee jaar Covid-19 hierop gehad? Dit zijn vragen die we tijdens deze editie hebben geprobeerd te beantwoorden. Het brede thema bood ruimte voor een diverse invulling door deelnemende organisaties, met politieke-, culturele-, economische- en culturele workshops.

Foundation of European Progessive Studies (FEPS)
Zonder de FEPS zou de organisatie van de jaarlijks terugkerende Afrikadag niet mogelijk zijn. De FEPS is de Europese progressieve politieke stichting en het wetenschappelijk bureau voor de sociaaldemocratie in Europa. Als progressieve denktank op Europees niveau zijn zij de intellectuele verbinding tussen sociaaldemocratie en het project Europa. Verder is FEPS een platform voor ideeën, waarbij er samengewerkt wordt met sociaaldemocratische organisaties en in het bijzonder met nationale stichtingen en denktanks verspreid over Europa. De FEPS is onafhankelijk, maar nauw verbonden aan de Partij voor Europese Sociaaldemocraten (PES). Voor de Afrikadag wordt er samengewerkt door FEPS met de FMS. De dag wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van het Europees Parlement.

Foundation Max van der Stoel (FMS) 
Waarom en voor wie zetten wij ons in? De student die het niet meer pikt dat in haar land corruptie en eigenbelang de boventoon voeren. De activist die het zat is dat zijn stem niets waard is, omdat er geen eerlijke verkiezingen zijn. Zij die strijden tegen de ongelijkheid in de wereld. Moedige mensen die grote persoonlijke risico’s durven te nemen door de macht te trotseren. Voor solidariteit, democratie en mensenrechten. Tegen de politiek van stagnatie en uitbuiting. Wat doet de FMS? We wakkeren het vuur van verandering aan door activisten praktische tools te geven die ze direct in hun strijd kunnen gebruiken. Wij steunen de changemakers in de wereld en geven ze een podium. Wij nemen onze eigen verantwoordelijkheid voor eerlijke politiek in Nederland en de Europese Unie. Wij betrekken daar zoveel mogelijk mensen bij door kennis te delen en dialoog te stimuleren. Zo maken wij mensen sterker en de politiek eerlijker. Daar stond Max van der Stoel voor. Daar staat de FMS voor.

De organisatie van de Afrikadag, het grootste evenement in Nederland op het gebied van Afrika en internationale samenwerking, ligt bij de FMS. De sociaaldemocratische waarde van internationale solidariteit wordt door de stichting nagestreefd binnen drie pijlers: democracy, development en dialogue. Naast de Afrikadag, organiseert de FMS regelmatig publieksbijeenkomsten en expertmeetings over actuele ontwikkelingen in landen en regio’s die ons aangaan. Hierbij wordt er altijd samengewerkt met maatschappelijke organisaties, de PvdA of mensen die oorspronkelijk uit die landen afkomstig zijn. Voor meer achtergrond, werkzaamheden en evenementen van de FMS kunt u de website bezoeken.

Met financiële steun van het Europees Parlement.

06.09.12