Afrikadag

Conversations of
a changing continent

Koop hier je tickets

28.05.22

Koninklijk Instituut voor de Tropen
Amsterdam


With financial support of the European Parliament

Programma

Hier staat het programma voor de Afrikadag 2022 beschreven. Er zijn drie rondes, per ronde kun je één workshop kiezen. Als je een ronde nergens voor ingeschreven bent kun je die tijd gebruiken om te genieten van de inspiratiemarkt. De workshops zijn in vier brede categorieën ingedeeld: paars voor politiek, groen voor klimaat, blauw voor economie en roze voor cultuur. Dit staat aangegeven met bolletjes links naast de titels! Of workshops beschreven staan in het Nederlands of Engels laat ook zien in welke taal ze gegeven worden op de dag zelf. 

OPGELET: Er is ook een afsluitend programma waarvoor je je kan inschrijven. Meer informatie daarover kun je hier vinden! Om het verdere ticket samen te stellen, dien je op de titel of het bolletje van de workshops te klikken.

Ronde 1 (10:45-12:00)

Woordvoerdersdebat: het beleid van Rutte IV en de Afrikastrategie

Organisatie:FMS

Locatie: Tropentheater

Beschikbaar:nog 123 plaatsen vrij

Om intensievere samenwerking met Afrika te bewerkstelligen zal de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking (BHOS) een brede Afrikastrategie presenteren. Op vijf kerngebieden worden er partnerschappen gevormd om dit mogelijk te maken. En ook in de nieuwe beleidsnota voor BHOS, die voor het zomerreces verwacht wordt, zullen soortgelijke ambities worden opgenomen.

In dit woordvoerdersdebat met Joris Thijssen (PvdA), Tom van der Lee (GroenLinks), Jan Klink (VVD), Sylvana Simons (Bij1), Marieke Koekkoek (Volt) en Christine Theunissen (PvdD) zullen deze ontwikkelingen worden besproken. Waarom is er nu een Afrikastrategie? Zijn de bijbehorende doelen haalbaar en wenselijk? En wat hebben de partijen zelf in hun programma's staan met betrekking tot Afrika en ontwikkelingssamenwerking?

Sprekers: Joris Thijssen (PvdA), Tom van der Lee (GroenLinks), Jan Klink (VVD), Sylvana Simons (Bij1), Marieke Koekkoek (Volt) en Christine Theunissen (PvdD) 

Taal: Nederlands

Climate justice: what should a fair and effective Dutch climate policy look like?

Organisatie:Oxfam Novib & partners

Locatie: Mauritszaal

Beschikbaar:nog 71 plaatsen vrij

Climate change is widespread, rapid and intensifying - especially in the poorest parts of the world. Millions of people from Senegal to Guatemala have already lost their homes, livelihoods and loved ones because of turbo-charged storms and chronic droughts. Tackling the climate crisis means sharp reductions of emissions but also means ensuring those affected countries are getting the support they need to adapt to the climate crisis and deal with catastrophic events.

This workshop will facilitate a discussion with audience and policy makers to answer the question what global Climate Justice means for every single country's responsibility towards other countries, what a fair share looks like.

Speakers: Juliet Suliwa (International Climate Justice Programme Lead), Jamie Livingstone (Oxfam Scotland)

Language: English

Why Dutch forest policy needs ecofeminism

Organisatie:WECF

Locatie: Leeszaal

Beschikbaar:nog 67 plaatsen vrij

Protecting African forests is crucial in fighting climate change, biodiversity loss and for sustaining life on earth. Climate change as a consequence of deforestation and forest degradation disproportionally affects women. Yet, they remain underrepresented in decision making. Governance can only be sustainable when it is inclusive.

Forest policies in the Netherlands have a significant impact on forest-dependent women. Therefore the Dutch government holds a responsibility in protecting African forests. To emphasize the gender dimensions, Women Engage for a Common Future executed an eco-feminist analysis of Dutch forest policies and formulated concrete recommendations.

In this workshop, we want to use this analysis to talk about gender-inclusive forest policies from local to international level, involving African women and indigenous people in the policy-making and decision making process. We also want to address the responsibility the Netherlands has towards forest-rich countries in Africa and share grassroots and gender-inclusive climate solutions from local communities in Africa.

Speakers: Rene van Hell (Director Inclusive Green Growth Department Ministry of Foreign Affairs), John Baaki (Deputy Executive Director Women Environmental Programme Nigeria), Marilia Monteiro Silva (WECF)

Language: English

Power to You(th): gesprek tussen politieke jongerenpartijen en Afrikaanse jongerenactivisten

Organisatie:Amref Flying Doctors & Rutgers

Locatie: Raadzaal

Beschikbaar:nog 29 plaatsen vrij

Met 75% van de bevolking onder de 35 jaar is Afrika het jongste continent. Jongeren bieden een enorm potentieel tot maatschappelijke vooruitgang. Het is deze groep mensen die pleit voor een betere politieke vertegenwoordiging en een progressiever beleid. Maar tegelijkertijd staat deze groep jongeren voor grote uitdagingen. Er is veel werkloosheid, er zijn jaarlijks ongeveer 7 miljoen ongeplande zwangerschappen en de helft van de jongeren zag hun seksuele vorming gestaakt door de pandemie. In Nederland staan ​​jongeren ook voor verschillende uitdagingen. Ze kampen met studieschulden, moeilijke toegang tot de woningmarkt en zorgen over het klimaat.

Tijdens deze sessie gaan vertegenwoordigers van Nederlandse politieke jongerenorganisaties en jonge activisten uit verschillende Afrikaanse landen in gesprek over verschillende kernvragen. Hoe heeft de pandemie de burgerdiscussies beïnvloed? Wat kunnen deze jongeren van elkaar leren en hoe kunnen ze elkaar ondersteunen? Doe mee met de workshop en neem deel aan deze discussie!

Taal: Nederlands

Leave no one behind: how to ensure that EU development effectively addresses inequalities?

Organisatie:FEPS

Locatie: Clauszaal

Beschikbaar:nog 23 plaatsen vrij

Current levels of socio-economic inequalities across and within countries are extremely high and have been exacerbated due to COVID 19. Excessive inequalities undermine economic and social development of African countries, increase poverty, political instability and insecurity, and alignment phenomena such as migration. It is therefore essential, to design from the onset development strategies that, in different policy fields, from education to transports, from health to climate policy, can effectively contribute to tackling inequalities in partners countries.

The European Commission has recently been exploring options aiming at ensuring that development cooperation programmes, projects and budget support operations actively contribute to the reduction of inequalities.

Speakers: Aline Burni (FEPS) as moderator, Christian Morabito (FEPS), Philippe Latriche (European Commission), Felipe Korreales Agence Française de Développement)

Language: English

Laat je impact zien!

Organisatie:IOM & Pimp My Village

Locatie: Bestuurskamer

Beschikbaar:nog 34 plaatsen vrij

Betrokkenheid van de diaspora kan enorme impact hebben op de ontwikkeling van een land van herkomst. Via kennisoverdracht kan de sociaaleconomische situatie van een land aanzienlijk verbeteren. Toch wordt de belangrijke functie van diasporaorganisaties nog altijd niet op juiste waarde geschat. Dat is ongelooflijk zonde.

Tijdens deze workshop werken we aan 'kennisoverdracht' en tools om jezelf en je (diaspora)organisatie zichtbaarder te maken. De Connecting Diaspora for Development (CD4D) ambassadeurs zullen hun ervaringen met dergelijke kennisoverdracht delen, en vertellen hoe zij zichzelf zichtbaar maken voor de Nederlandse maatschappij, de media, de politiek en fondsen.

CD4D is onderdeel van IOM Nederland en bevordert de actieve rol van diaspora in herkomstlanden, met als doel de positieve relatie tussen migratie en ontwikkeling te maximaliseren.

Sprekers: Abubakarr Bangura (CD4D), Stanley Mbelu (CD4D), Clement Adu Twum (CD4D)

Taal: Nederlands

Religion and conflict: the elephant in the room

Organisatie:JISRA

Locatie: Classroom 3

Beschikbaar:nog 27 plaatsen vrij

The negative publicity is well known. From Islamic ‘hate preachers’ to evangelising school building clubs, and from abuse scandals to oppressed religious minorities: the role of religion is certainly not always in the news in a positive way. At the same time, faith is an enormous source of comfort and support in the lives of billions of people worldwide, and religion is often the basis on which a community is organised.

Religion also plays an important role in conflicts. As a factor that creates conflict: certainly. But religion and religious actors also play an important role in combating conflict and de-escalating violence. Tearfund and Mensen met een Missie work together with these actors to start the conversation, eliminate prejudices, and work on mutual understanding between opposing parties. In this workshop they talk about their work in Ethiopia on countering conflicts resulting from climate change, and in Kenya on the upcoming elections and the resulting tensions between different parts of society.

Speakers: Minella van Bergeijk (Tearfund) as interviewer, Phyllis Muema (Director Kenya Community Support Center, partner of Mensen met een Missie), Mesfin Abebe (Tearfund Ethiopia), Joep Schenk (beleidsonderzoeker directie IOB)

Language: English

Hoe maken we internationale belastingafspraken eerlijk?

Organisatie:Tax Justice NL

Locatie: Classroom 1

Beschikbaar:nog 27 plaatsen vrij

Wist je dat ontwikkelingslanden jaarlijks zo’n 200 miljard dollar aan inkomsten mislopen? Goede gezondheidszorg en kwalitatief onderwijs zijn hiervan de dupe. De oorzaak? Belastingontwijking. In een poging belasting eerlijk te maken en belastingontwijking aan te pakken worden daar afspraken over gemaakt binnen de OESO en de Verenigde Naties. Hoe komen deze afspraken tot stand en komen de belangen van ontwikkelingslanden daarin wel goed tot hun recht?

In deze workshop, in samenwerking met ActionAid, bespreken we hoe ontwikkelingslanden het best kunnen worden vertegenwoordigd in internationaal overleg over belastingen.

Sprekers: Gijs Verbraak (ActionAid), Arnold Merkies (Tax Justice NL), Joep Schenk (beleidsonderzoeker IOB)

Taal: Nederlands

Talkshow: weg met paternalisme in de EU-Afrika relatie!

Organisatie:Alphonse Muambi

Locatie: Community room

Beschikbaar:nog 37 plaatsen vrij

Tot nu toe is de relatie tussen Europa en Afrika altijd paternalistisch geweest. Afrika lijkt de eeuwige leerling van Europa te zijn, een leerling die enkel 'ja en amen' mag zeggen.

Alhoewel de historische koloniale westerse regimes uit de vorige eeuwen plaats hebben gemaakt voor nieuwe (westerse) democratieën in Afrika, valt bij deze ontwikkelingen vraagtekens te plaatsen. Nog steeds lijkt er sprake te zijn van onevenredige afhankelijkheid en zeggenschap. Blijven we, als Europa, Afrika nog steeds zien als de mijn waar we onze strategische grondstoffen kunnen halen of moeten we overgaan tot een nieuw strategisch partnerschap waarbij Europa en Afrika een win-winsituatie kunnen behalen middels hun samenwerking?

Met diverse inspirerende gasten gaat Alphonse Muambi over dergelijke vragen in gesprek! Het belooft een interessant en dynamisch gesprek te worden, in de vorm van een talkshow. Dus mis het niet!

Sprekers: Alphonse Muambi (talkshow host), Vamba Sherif (schrijver)

Taal: Nederlands

Een tweedeling in de ontvangst van vluchtelingen?

Organisatie:Stichting Lemat

Locatie: Emmazaal

Beschikbaar:nog 3 plaatsen vrij

De oorlog in Oekraïne heeft laten zien hoe warm en open Europa kan zijn ten opzichte van vluchtelingen. In rap tempo wordt er, door vele partijen uit de samenleving, opvang gecreëerd voor mensen die een oorlog ontvluchten. Toch kent Europa ook een heel ander gezicht: een gezicht van pushbacks, harde politiek en weinig tolerantie.

Hoe kijken we naar de ontvangst van- en het beleid omtrent verschillende groepen vluchtelingen? Hoe kunnen we leren en ervoor zorgen dat de warme en open ontvangst van Oekraïense vluchtelingen de norm wordt voor alle vluchtelingen? Stichting Lemat verzorgt een panel met diverse sprekers, waarin gedachten over deze vragen uitgewisseld worden. Ook het publiek zal bij deze discussie worden betrokken!

Sprekers: Milka Yemane (Stichting Lemat) als moderator, Mpanzu Bamenga (winnaar prijs College voor de Rechten van de Mens)

Taal: Nederlands

Ronde 2 (13:00-14:15)

Gesprek Jan Pronk en Kiza Magendane: ongelijkheid en de veranderende rol van Afrika

Organisatie:FMS

Locatie: Tropentheater

Beschikbaar:nog 85 plaatsen vrij

In een openhartig gesprek gaan Kiza Magendane en Jan Pronk in gesprek over ongelijkheid in de wereld en de veranderende rol van Afrika daarin. Beiden zijn terugkerende gasten op de Afrikadag!

Kiza Magendane (1992) is in 2007 vanuit Congo als vluchteling naar Nederland gekomen. Hij is politicoloog en schrijver. Elke twee weken publiceert hij een column voor het NRC en in 2021 kwam zijn eerste boek uit: "Met Nederland in therapie".

Jan Pronk (1940) is een prominente, principiële en voormalig PvdA-politicus. Hij is minister geweest in maar liefst vier verschillende kabinetten, is jarenlang lid geweest van de Tweede Kamer en is op verscheidene manieren werkzaam geweest bij de Verenigde Naties.

In deze boeiende dialoog besrpeken Jan en Kiza hoe Afrika al is veranderd, maar bovenal hoe het continent daar op dit moment in rap tempo mee doorgaat!

Sprekers: Jan Pronk, Kiza Magendane

Taal: Nederlands

Future of food and farming in Africa: the role for small-scale agroecological food production

Organisatie:Oxfam Novib & partners

Locatie: Mauritszaal

Beschikbaar:nog 64 plaatsen vrij

Harvests and food value chains are threatened around the world, the number of undernourished people is on the rise along with unprecedented loss of biodiversity and natural habitats. Food systems need to be radically transformed: adapting to a changing climate, whilst safeguarding future yields without further eroding ecosystems. Agroecology, a holistic approach that puts ecological processes and the agency of small-scale farmers central in the transformation of food systems, provides a promising perspective on how to make agriculture more sustainable, inclusive and resilient.

Several African speakers will elaborate on the role of small-scale farmers in Africa to provide food for local markets, and the potential for farmers to adopt more agroecological approaches. An expert panel will further reflect on the role of Dutch and international actors in safeguarding food security, building strong economies and restoring ecosystems on the African continent.

This workshop will be organized by Oxfam Novib, WNF, Both ENDS and ActionAid.

Speakers: Rosinah Mbenya (PELUM Kenya), Christine Theunissen (PvdD), Million Belay (Alliance for Food Sovereignty in Africa)

Language: English

Does the Dutch Africa strategy work for women?

Organisatie:ActionAid

Locatie: Leeszaal

Beschikbaar:nog 63 plaatsen vrij

The current Dutch government is committed to developing a specific strategy for Africa, that will lead to equal and inclusive economic development, reduce poverty and improve human rights. These are promising ambitions that, if done well, can benefit African countries and its most marginalized groups, like women. Join us in taking a look at this strategy and discuss what is still needed!

We explore how to solve current power imbalances and why it is crucial to put women at the centre of the Africa strategy. Two speakers from South Africa will shine their light on the importance of a feminist approach when creating policy. From the case of manganese mining, the need for this approach becomes apparent. The session concludes with a panel discussion with representatives from Dutch politics and the Ministry of Foreign Affairs.

There will be much room for participants to ask their questions! So join us in this valuable conversation.

Speakers: Marit Maij (ActionAid Netherlands) as moderator, Fatima Vally (MACUA/WAMUA South Africa), Nondumiso Nsibande (ActionAid South Africa), Sahar Afzal (UNWomeNL), Samira Rafaela (MEP D66)

Language: English

Local security perspectives: security sector reform in the Sahel

Organisatie:Cordaid

Locatie: Community room

Beschikbaar:nog 52 plaatsen vrij

Since the fall of Afghanistan, security sector reform (SSR) as a concept risks becoming synonymous to failure. It raises the question whether the international community has succeeded at SSR elsewhere, not the least in the Sahel region in Africa.

Current trends show SSR being co-opted by the ‘hard’ security community. Strengthening the military, police and intelligence, without reinforcing governance institutions and taking into account local community perspectives, may lead to more problems than solutions. To help bring stability to the Sahel we need to heed the lessons from Afghanistan and change approaches to SSR.

During this event, experts will discuss the reality on the ground in the Sahel and push and pull factors that lead to implementation challenges. Policy makers and other stakeholders involved in justice and security provision will be challenged to think of a reset of SSR to make the it more fit for the future.

Speakers: Nikki de Zwaan (Cordaid) as moderator, Niagalé Bagayoko (African Security Sector Network), Jair van der Lijn (SIPRI), Marion Biermans (EUCAP Mali)

Language: English

Lessons on ethical communication about international cooperation

Organisatie:Expertisecentrum Humanitarian Communic...

Locatie: Classroom 3

Beschikbaar:nog 29 plaatsen vrij

In this interactive workshop, the Expertise Center for Humanitarian Communication (HuCom) will explain why and how they are committed to ethical communication about international cooperation and humanitarian aid. They will do this, among other things, by announcing and discussing the nominations for the HuCom Awards, the annual award ceremony for the most and least succesful campaign by a Dutch development organization.

Which campaigns are ethically acceptable and which are not? And why is it important to (continue to) critically examine the image of Africa and other continents in relation to development issues?

Language: English

The social impacts of climate change in Sudan

Organisatie:CEM

Locatie: Clauszaal

Beschikbaar:nog 27 plaatsen vrij

It has long been clear that climate change does not only affect the physical state of the earth. Due to the rapid and disastrous changes, it also affects politics and society. One country in which such diverse effects can be clearly seen is Sudan.

In Sudan, desertification has led to war between different tribes, resulting in negative effects on the normal life of the people. In addition, there are several areas in the country where people were forced to leave their homes because the livability kept decreasing. And since October 2021, a political transition period marked by absence of authority has been added.

The first part of this workshop will be about the role that climate change plays in creating political situations in Sudan. Whereas in the second part, we will talk about what climate change adds to an already unstable political situation due to a military coup and mass demonstrations. Ask your questions and join our discussion!

Language: English

Climate justice in Africa: a call for action

Organisatie:FMS

Locatie: Bestuurskamer

Beschikbaar:nog 33 plaatsen vrij

Climate change is perhaps the biggest challenge we face in the world today. People everywhere are struggling with its devastating effects. Though African countries historically bear the least responsibility for causing climate change, they are hit hardest by its consequences.

Still, most important decisions regarding climate action are made by those who do not feel the biggest impact of the climate crisis and who generally have better capabilities to deal with the problems at hand. Especially for African countries, this makes the road to a climate-just transition long and winding. This needs to change!

In this interactive session we focus on the stories of climate change by Africans themselves. How does climate change affect them? What is needed mostly? And what then can the Netherlands and the EU do?

Joining us climate activists from Africa, politicians and the author our study 'Climate justice: African perspectives & EU policies - a call for action', as well as YOU! Do you have a story, an idea on what is needed or a question for our panel? Join the session and share it with us!

Language: English

Africa in global governance: a rising peace and security actor

Organisatie:ECDPM

Locatie: Emmazaal

Beschikbaar:nog 17 plaatsen vrij

More than ever peace and security are globalised concerns, increasing the need for global governance. Yet, we observe that the agency and role of African countries and its regional organization, the African Union, are limited. This concerns issues occurring within the continent or in other parts of the world.

This participatory session will bring together two specialists of the continent to discuss Africa’s role and agency in global governance and assess its future impact on international peace and security issues. The speakers’ presentation will be followed by a discussion where participants get the opportunity to exchange their thoughts on key questions.

How could we assess Africa’s position in global governance? What impact does Africa have on international peace and security issues occurring on its territory and elsewhere? To what extent can Africa be regarded as a future rising actor in international relations?

Speakers: Kawsar Laanani (ECDPM) as moderator, Lidet Tadesse (ECDPM), Professor Thomas Tieku (The University of Western Ontario)

Language: English

Equal trade, far beyond Fairtrade!

Organisatie:Africa in Motion

Locatie: Raadzaal

Beschikbaar:nog 21 plaatsen vrij

About 86% of the cocoa beans worldwide, which are used in products such as chocolate, originate from the Ivory Coast and Ghana. The chocolate industry makes about $130B yearly, while the cocoa farmers who are the primary producers of the cocoa pods make only $1 or less a day.

Over the last decades, there have been several initiatives trying to improve the conditions of cocoa farmers, such as the Fairtrade movement. However, data proves that the extra income deriving from the Fairtrade project was insignificant and, in some instances, did not even reach the farmers. With the failure of Fairtrade, the poor economic conditions of cocoa farmers remain a large problem.

In this workshop Africa in Motion will present the Equal Trade Certification, aiming at tackling the farmer’s poverty from a completely new angle. It bears the potential to bring revolutionary change in the trade system of African raw materials.

Language: English

Film programme 1: Kimpa Vita

Organisatie:iAfrica Film Festival

Locatie: Classroom 1

Beschikbaar:nog 29 plaatsen vrij

In this first part of the film programme organised by the iAfrica Film Festival, we are taken back to Africa’s past. The African people’s rich history was interrupted by slavery, genocide and the deportation of Africans to new lands. The great Kingdom of Kongo was no exception.

In 1704, a fearless young woman decides to fight for her country and while she tragically meets her demise and is burned alive in 1706, she is always remembered throughout history as Kimpa Vita: the mother of the African revolution.

The winning picture at the 2020 Papa International Historical Film Festival is shown, after which a dicussion follows. There will be opportunities for participants to engage in conversation with others in the audience and the organisers of the iAfrica Film Festival!

Speakers: Angélique Mbundu (iAfrica), Dady Kiyangi (iAfrica)

Language: film in French, English and Dutch subtitles

Ronde 3 (14:45-16:00)

Op weg naar een Nederlandse Afrikastrategie

Organisatie:Ministerie van Buitenlandse Zaken

Locatie: Tropentheater

Beschikbaar:nog 117 plaatsen vrij

Met de introductie van een specifieke Afrikastrategie heeft kabinet Rutte IV een primeur te pakken! Men wil samenwerking met het Afrikaanse continent naar een hoger niveau tillen en gelijkwaardige partnerschappen bewerkstelligen.

Wat zal deze strategie precies inhouden? Waarom komt deze strategie er? En hoe zal de uitvoering eruit zien? De nieuwe Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher zal hier middels een videoboodschap meer over vertellen. Ook drie andere inspirerende sprekers komen hier over meepraten en delen hun visie!

Sprekers: Liesje Schreinemacher (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) via videoboodschap, Martine Hoogstraten (Directie Sub-Sahara Afrika), Onno Koopmans (Directie Sub-Sahara Afrika), Professor Dirk-Jan Koch (Chief Science Officer, Ministry of Foreign Affairs)

Taal: Nederlands

10 jaar gezondheidspioniers: Albert Schweitzer Prijs

Organisatie:Albert Schweitzer Fonds

Locatie: Mauritszaal

Beschikbaar:nog 78 plaatsen vrij

Al tien jaar treden jonge gezondheidspioniers in de voetsporen van Albert Schweitzer. Met hun innovatieve ideeën ter verbetering van de gezondheidszorg in Afrika, proberen zij de wereld gelijker, eerlijker en inclusiever te maken.

Tijdens deze Afrikadag blikken de initiatiefnemers van de prijs, het Nederlands Albert Schweitzer Fonds, en Sara Kinsbergen (onderzoekster Radboud Universiteit, expert op gebied particulier initiatief) samen met de prijswinnaars terug. Er wordt ook vooruit gekeken naar een nieuwe opkomende generatie gezondheidspioniers.

Hoe is het met de projecten van deze ‘anders-denkers en doeners’? Wat is de waarde geweest van al deze initiatieven? Wat hebben zij zien veranderen in de samenwerking tussen Afrikaanse en Nederlandse gezondheidspioniers? Welke wijze lessen kunnen zij meegeven aan de volgende generatie?

Sprekers: Sara Kinsbergen (Radboud Universiteit) als moderator

Taal: Nederlands

Arabisch schrijversgesprek

Organisatie:El Hizjra

Locatie: Community room

Beschikbaar:nog 51 plaatsen vrij

Het Arabische literatuurprogramma keert dit jaar ook weer terug op de Afrikadag! Het wordt georganiseerd door de Amsterdamse stichting El Hizjra. El Hizjra betekent letterlijk ‘de migratie’ en zet zich in voor het culturele erfgoed van met name (de (klein-)kinderen van) Arabisch sprekende migranten.

Een aantal Arabische uit Noord-Afrika overgekomen schrijvers zullen met elkaar in gesprek treden, waarbij er de gelegenheid bestaat voor interactie met het publiek. Het belooft een intieme dialoog te worden!

Taal: Nederlands

Social protection in Africa: struggle and success

Organisatie:FNV

Locatie: Classroom 2

Beschikbaar:nog 48 plaatsen vrij

FNV sees to Africa! In Europe of the early twentyfirst century, trade unions and social movements advocated for social security for workers in case of sickness, unemployment, disability and retirement. After pressures and social struggle these social security rights are now laid down in laws and regulations. But, in most African countries this is not the case.

Social protection is a human right. It is an integral part of the 2030 Agenda for Sustainable Development.

There are inspiring people who fight for this right. In this informative workshop African trade union representatives tell us about how to achieve fair social protection systems!

Speakers: Petra Bolster (FNV) as moderator, Omar Faruk Osman (algemeen secretaris FETSU/NUSOJ en de Somalische journalistenbond), Kwasi Adu-Amankwah (algemeen secretaris van het IVV-Afrika)

Language: English

Theatervoorstelling Afrikaanse Legendes - & Lezing Vamba Sherif

Organisatie:Ubuntopia

Locatie: Leeszaal

Beschikbaar:nog 50 plaatsen vrij

Tijdens deze workshop kunt u genieten van twee onderdelen! Allereerst krijg je een korte theatervoorstelling te zien van Ubuntopia over een oude Afrikaanse Legende. Laat je meevoeren in deze bijzondere voorstelling en verlies jezelf in de oude Afrikaanse verhalen! Met bijzonder decor en een prachtige boodschap wordt deze voorstelling compleet.

In het tweede deel van deze workshop zal Vamba Sherif, Liberiaan-Nederlandse schrijver en journalist, je meenemen in zijn lezing. Met zijn werk voor vele kranten en magazines, zowel binnenlands als internationaal, belooft dit heel interessant te worden! 

Taal: Nederlands

Publiek-private financiering voor klimaatactie in Afrika

Organisatie:IOB

Locatie: Classroom 3

Beschikbaar:nog 45 plaatsen vrij

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is ook vertegenwoordigd op de Afrikadag door middel van de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB)! Het IOB verricht aan de lopende band onafhankelijk onderzoek naar de mate van effectiviteit en efficiëntie van het buitenlandbeleid van de Nederlandse politiek. Door middel van dit soort evaluaties wordt de kwaliteit van toekomstig beleid tot een hoger niveau gebracht.

IOB verzorgt een workshop over het beleid omtrent ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot Afrika. Ben jij ook benieuwd hoe zij het Nederlandse beleid evalueren? En wat voor adviezen zij uitbrengen? Haak dan aan bij deze interessante inkijk in hoe Nederlands beleid tot stand komt!

Taal: Nederlands

Panelgesprek: Afrikaanse stemmen in de gemeenteraden

Organisatie:FMS

Locatie: Emmazaal

Beschikbaar:nog 25 plaatsen vrij

Tijdens de afgelopen gemeenteraads-verkiezingen zijn er meer gemeenteraads-leden met een Afrikaanse achtergrond dan ooit tevoren verkozen. Hiermee wordt steeds dichter naar een daadwerkelijke representatieve democratie toe bewogen. Een mooie ontwikkeling.

Met diverse Amsterdamse gemeenteraadsleden van Afrikaanse afkomst gaan we over deze ontwikkeling in gesprek. Zijn de gemeenteraden nu representatief genoeg of is er nog een lange weg te gaan en was dit slechts een eerste stap? Wat willen deze nieuwe gemeenteraadsleden bijdragen, en hoe speelt hun achtergrond daar een rol in?

Sprekers: Milka Yemane (GroenLinks), Carla Kabamba (Bij1)

Taal: Nederlands

Rethinking the EU-Africa dialogue on migration

Organisatie:FEPS

Locatie: Bestuurskamer

Beschikbaar:nog 22 plaatsen vrij

The summit between the European Union (EU) and the African Union (AU) finally took place last February. Migration and mobility were among the priorities. Despite expectations, fairer cooperation between the two continents on migration remains distant.

Due to the financial and diplomatic strength of the European side, it are EU member states’ interests that get precedence in designing European-African cooperation in the field of migration. The needs, interests and policies of the African countries and regional organizations are often distorted and shaped to address the European ones. This distortion affects the understanding of the so-called ‘root causes’ and it leads to stressing containment of irregular migration and border control.

This workshop aims to discuss these asymmetries. We address new ways for the EU and the AU to cooperate on strengthening regular migration. Join us for an interesting discussion with experts in this field!

Speakers: Anna Knoll (ECDPM), Mehari Taddele Maru (School of Transnational Governance), Magdalena Jagiello (Deputy Head of Unit, Legal Pathways and Integration, DG Home, European Commission)

Language: English

Cartoonproject: de ontmaskerde macht

Organisatie:Stichting Stedenband Haarlem-Mutare

Locatie: Raadzaal

Beschikbaar:nog 29 plaatsen vrij

Wij bieden het podium aan drie moedige cartoonisten uit Afrika en Latijns Amerika. Het maken van cartoons en stripverhalen over regeringsleiders is vaak niet zonder gevaar. Als voorbeeld geldt politiek cartoonist Ramón Esono Ebalé, die in 2017 in zijn land Equatoriaal Guinea onder valse voorwendselen en zonder enige vorm van proces werd opgesloten. Hij publiceerde onder meer een felle satire op dictator Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, die al sinds 1979 de scepter zwaait. Dr. Anita Brus deed onderzoek naar zijn werken en zal hierover een lezing geven.

Vijf jaar na de aanslag op het satirische Franse tijdschrift Charlie Hebdo blijkt nog steeds wat het belang is van kritiek op de macht. Dictatoriale regimes die zomaar landen invallen doen dat ook. Beelden spelen een belangrijke rol in binnen de uting van kritiek op de macht. Dik Bol van de Stichting Stedenband Haarlem-Mutare zal hierover in gesprek gaan over cartoonisten Zapiro uit Zuid Afrika en Pedro Molina uit Nicaragua.

Sprekers: Dr. Anita Brus (gepromoveerd aan de Universiteit Leiden), Dik Bol (Stichting Stedenband Haarlem-Mutare)

Taal: Nederlands

It is time that we Africans take the lead in charting our own future

Organisatie:ASC Groningen

Locatie: Clauszaal

Beschikbaar:nog 11 plaatsen vrij

Since the 1885 Berlin Conference there has been minimal to null representation of the African voice in spear-heading the future of the African continent. Due to a misalignment of cultural values and lack of situational awareness, there is a lack of questioning of our models. Problems unique to African countries remain unadressed. The development of Africa is stalled.

There is an urgent need to start defining the agenda rather than merely reacting to ideas proposed by external actors. What can be done to bring justice to African countries? Join us for a presentation of several case studies performed by members of the African Student Community Gronningen (ASC Groningen). This is followed by a truly interactive dscussion with the audience! Feel free to ask provoking questions and join the student conversation.

Speakers: Lucille (ASC Groningen), Mouhamed (ASC Groningen)

Language: English

Film programme 2: The Rumba Kings

Organisatie:iAfrica Film Festival

Locatie: Classroom 1

Beschikbaar:nog 13 plaatsen vrij

The second part of the iAfrica programme is centred around one of Africa’s greatest gifts: music! The Rumba Kings celebrates the epic quest of the Democratic Republic of Congo (DRC), an African nation that fought colonial oppression, found freedom, and forged new identities through sound.

When DRC was still a Belgian colony, a generation of Congolese musicians fused traditional African rhythms with Afro-Cuban music to create the electrifying beat of Congolese rumba. A beat that would carry Congo through its independence and conquer the entire African continent with its infectious groove, captivating guitar licks, and smooth vocals.

Of course there will be room left at the end of the film for discussion with the organisers of the iAfrica film festival and others from the audience. We can assure that this is everything but a dull documentary!

Speakers: Angélique Mbundu (iAfrica), Dady Kiyangi (iAfrica)

Language: film in French, English subtitles

25.02.19