Afrikadag

Conversations of
a changing continent

Koop hier je tickets

28.05.22

Koninklijk Instituut voor de Tropen
Amsterdam


With financial support of the European Parliament

Programma

Hier staat het programma voor de Afrikadag 2022 beschreven. Er zijn drie rondes, per ronde kun je één workshop kiezen. Als je een ronde nergens voor ingeschreven bent kun je die tijd gebruiken om te genieten van de inspiratiemarkt. De workshops zijn in vier brede categorieën ingedeeld: paars voor politiek, groen voor klimaat, blauw voor economie en roze voor cultuur. Dit staat aangegeven met bolletjes links naast de titels! Of workshops beschreven staan in het Nederlands of Engels laat ook zien in welke taal ze gegeven worden op de dag zelf. 

OPGELET: Er is ook een afsluitend programma waarvoor je je kan inschrijven. Meer informatie daarover kun je hier vinden! Om het verdere ticket samen te stellen, dien je op de titel of het bolletje van de workshops te klikken.

< TicketsVerder >

Ronde 1 (10:45-12:00)

Woordvoerdersdebat: het beleid van Rutte IV en de Afrikastrategie

Organisatie:FMS

Locatie: Tropentheater

Beschikbaar:nog 123 plaatsen vrij

Om intensievere samenwerking met Afrika te bewerkstelligen zal de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking (BHOS) een brede Afrikastrategie presenteren. Op vijf kerngebieden worden er partnerschappen gevormd om dit mogelijk te maken. En ook in de nieuwe beleidsnota voor BHOS, die voor het zomerreces verwacht wordt, zullen soortgelijke ambities worden opgenomen.

In dit woordvoerdersdebat met Joris Thijssen (PvdA), Tom van der Lee (GroenLinks), Jan Klink (VVD), Sylvana Simons (Bij1), Marieke Koekkoek (Volt) en Christine Theunissen (PvdD) zullen deze ontwikkelingen worden besproken. Waarom is er nu een Afrikastrategie? Zijn de bijbehorende doelen haalbaar en wenselijk? En wat hebben de partijen zelf in hun programma's staan met betrekking tot Afrika en ontwikkelingssamenwerking?

Sprekers: Joris Thijssen (PvdA), Tom van der Lee (GroenLinks), Jan Klink (VVD), Sylvana Simons (Bij1), Marieke Koekkoek (Volt) en Christine Theunissen (PvdD) 

Taal: Nederlands

Climate justice: what should a fair and effective Dutch climate policy look like?

Organisatie:Oxfam Novib & partners

Locatie: Mauritszaal

Beschikbaar:nog 71 plaatsen vrij

Climate change is widespread, rapid and intensifying - especially in the poorest parts of the world. Millions of people from Senegal to Guatemala have already lost their homes, livelihoods and loved ones because of turbo-charged storms and chronic droughts. Tackling the climate crisis means sharp reductions of emissions but also means ensuring those affected countries are getting the support they need to adapt to the climate crisis and deal with catastrophic events.

This workshop will facilitate a discussion with audience and policy makers to answer the question what global Climate Justice means for every single country's responsibility towards other countries, what a fair share looks like.

Speakers: Juliet Suliwa (International Climate Justice Programme Lead), Jamie Livingstone (Oxfam Scotland)

Language: English

Why Dutch forest policy needs ecofeminism

Organisatie:WECF

Locatie: Leeszaal

Beschikbaar:nog 67 plaatsen vrij

Protecting African forests is crucial in fighting climate change, biodiversity loss and for sustaining life on earth. Climate change as a consequence of deforestation and forest degradation disproportionally affects women. Yet, they remain underrepresented in decision making. Governance can only be sustainable when it is inclusive.

Forest policies in the Netherlands have a significant impact on forest-dependent women. Therefore the Dutch government holds a responsibility in protecting African forests. To emphasize the gender dimensions, Women Engage for a Common Future executed an eco-feminist analysis of Dutch forest policies and formulated concrete recommendations.

In this workshop, we want to use this analysis to talk about gender-inclusive forest policies from local to international level, involving African women and indigenous people in the policy-making and decision making process. We also want to address the responsibility the Netherlands has towards forest-rich countries in Africa and share grassroots and gender-inclusive climate solutions from local communities in Africa.

Speakers: Rene van Hell (Director Inclusive Green Growth Department Ministry of Foreign Affairs), John Baaki (Deputy Executive Director Women Environmental Programme Nigeria), Marilia Monteiro Silva (WECF)

Language: English

Power to You(th): gesprek tussen politieke jongerenpartijen en Afrikaanse jongerenactivisten

Organisatie:Amref Flying Doctors & Rutgers

Locatie: Raadzaal

Beschikbaar:nog 29 plaatsen vrij

Met 75% van de bevolking onder de 35 jaar is Afrika het jongste continent. Jongeren bieden een enorm potentieel tot maatschappelijke vooruitgang. Het is deze groep mensen die pleit voor een betere politieke vertegenwoordiging en een progressiever beleid. Maar tegelijkertijd staat deze groep jongeren voor grote uitdagingen. Er is veel werkloosheid, er zijn jaarlijks ongeveer 7 miljoen ongeplande zwangerschappen en de helft van de jongeren zag hun seksuele vorming gestaakt door de pandemie. In Nederland staan ​​jongeren ook voor verschillende uitdagingen. Ze kampen met studieschulden, moeilijke toegang tot de woningmarkt en zorgen over het klimaat.

Tijdens deze sessie gaan vertegenwoordigers van Nederlandse politieke jongerenorganisaties en jonge activisten uit verschillende Afrikaanse landen in gesprek over verschillende kernvragen. Hoe heeft de pandemie de burgerdiscussies beïnvloed? Wat kunnen deze jongeren van elkaar leren en hoe kunnen ze elkaar ondersteunen? Doe mee met de workshop en neem deel aan deze discussie!

Taal: Nederlands

Leave no one behind: how to ensure that EU development effectively addresses inequalities?

Organisatie:FEPS

Locatie: Clauszaal

Beschikbaar:nog 23 plaatsen vrij

Current levels of socio-economic inequalities across and within countries are extremely high and have been exacerbated due to COVID 19. Excessive inequalities undermine economic and social development of African countries, increase poverty, political instability and insecurity, and alignment phenomena such as migration. It is therefore essential, to design from the onset development strategies that, in different policy fields, from education to transports, from health to climate policy, can effectively contribute to tackling inequalities in partners countries.

The European Commission has recently been exploring options aiming at ensuring that development cooperation programmes, projects and budget support operations actively contribute to the reduction of inequalities.

Speakers: Aline Burni (FEPS) as moderator, Christian Morabito (FEPS), Philippe Latriche (European Commission), Felipe Korreales Agence Française de Développement)

Language: English

Laat je impact zien!

Organisatie:IOM & Pimp My Village

Locatie: Bestuurskamer

Beschikbaar:nog 34 plaatsen vrij

Betrokkenheid van de diaspora kan enorme impact hebben op de ontwikkeling van een land van herkomst. Via kennisoverdracht kan de sociaaleconomische situatie van een land aanzienlijk verbeteren. Toch wordt de belangrijke functie van diasporaorganisaties nog altijd niet op juiste waarde geschat. Dat is ongelooflijk zonde.

Tijdens deze workshop werken we aan 'kennisoverdracht' en tools om jezelf en je (diaspora)organisatie zichtbaarder te maken. De Connecting Diaspora for Development (CD4D) ambassadeurs zullen hun ervaringen met dergelijke kennisoverdracht delen, en vertellen hoe zij zichzelf zichtbaar maken voor de Nederlandse maatschappij, de media, de politiek en fondsen.

CD4D is onderdeel van IOM Nederland en bevordert de actieve rol van diaspora in herkomstlanden, met als doel de positieve relatie tussen migratie en ontwikkeling te maximaliseren.

Sprekers: Abubakarr Bangura (CD4D), Stanley Mbelu (CD4D), Clement Adu Twum (CD4D)

Taal: Nederlands

Religion and conflict: the elephant in the room

Organisatie:JISRA

Locatie: Classroom 3

Beschikbaar:nog 27 plaatsen vrij

The negative publicity is well known. From Islamic ‘hate preachers’ to evangelising school building clubs, and from abuse scandals to oppressed religious minorities: the role of religion is certainly not always in the news in a positive way. At the same time, faith is an enormous source of comfort and support in the lives of billions of people worldwide, and religion is often the basis on which a community is organised.

Religion also plays an important role in conflicts. As a factor that creates conflict: certainly. But religion and religious actors also play an important role in combating conflict and de-escalating violence. Tearfund and Mensen met een Missie work together with these actors to start the conversation, eliminate prejudices, and work on mutual understanding between opposing parties. In this workshop they talk about their work in Ethiopia on countering conflicts resulting from climate change, and in Kenya on the upcoming elections and the resulting tensions between different parts of society.

Speakers: Minella van Bergeijk (Tearfund) as interviewer, Phyllis Muema (Director Kenya Community Support Center, partner of Mensen met een Missie), Mesfin Abebe (Tearfund Ethiopia), Joep Schenk (beleidsonderzoeker directie IOB)

Language: English

Hoe maken we internationale belastingafspraken eerlijk?

Organisatie:Tax Justice NL

Locatie: Classroom 1

Beschikbaar:nog 27 plaatsen vrij

Wist je dat ontwikkelingslanden jaarlijks zo’n 200 miljard dollar aan inkomsten mislopen? Goede gezondheidszorg en kwalitatief onderwijs zijn hiervan de dupe. De oorzaak? Belastingontwijking. In een poging belasting eerlijk te maken en belastingontwijking aan te pakken worden daar afspraken over gemaakt binnen de OESO en de Verenigde Naties. Hoe komen deze afspraken tot stand en komen de belangen van ontwikkelingslanden daarin wel goed tot hun recht?

In deze workshop, in samenwerking met ActionAid, bespreken we hoe ontwikkelingslanden het best kunnen worden vertegenwoordigd in internationaal overleg over belastingen.

Sprekers: Gijs Verbraak (ActionAid), Arnold Merkies (Tax Justice NL), Joep Schenk (beleidsonderzoeker IOB)

Taal: Nederlands

Talkshow: weg met paternalisme in de EU-Afrika relatie!

Organisatie:Alphonse Muambi

Locatie: Community room

Beschikbaar:nog 38 plaatsen vrij

Tot nu toe is de relatie tussen Europa en Afrika altijd paternalistisch geweest. Afrika lijkt de eeuwige leerling van Europa te zijn, een leerling die enkel 'ja en amen' mag zeggen.

Alhoewel de historische koloniale westerse regimes uit de vorige eeuwen plaats hebben gemaakt voor nieuwe (westerse) democratieën in Afrika, valt bij deze ontwikkelingen vraagtekens te plaatsen. Nog steeds lijkt er sprake te zijn van onevenredige afhankelijkheid en zeggenschap. Blijven we, als Europa, Afrika nog steeds zien als de mijn waar we onze strategische grondstoffen kunnen halen of moeten we overgaan tot een nieuw strategisch partnerschap waarbij Europa en Afrika een win-winsituatie kunnen behalen middels hun samenwerking?

Met diverse inspirerende gasten gaat Alphonse Muambi over dergelijke vragen in gesprek! Het belooft een interessant en dynamisch gesprek te worden, in de vorm van een talkshow. Dus mis het niet!

Sprekers: Alphonse Muambi (talkshow host), Vamba Sherif (schrijver)

Taal: Nederlands

Een tweedeling in de ontvangst van vluchtelingen?

Organisatie:Stichting Lemat

Locatie: Emmazaal

Beschikbaar:nog 3 plaatsen vrij

De oorlog in Oekraïne heeft laten zien hoe warm en open Europa kan zijn ten opzichte van vluchtelingen. In rap tempo wordt er, door vele partijen uit de samenleving, opvang gecreëerd voor mensen die een oorlog ontvluchten. Toch kent Europa ook een heel ander gezicht: een gezicht van pushbacks, harde politiek en weinig tolerantie.

Hoe kijken we naar de ontvangst van- en het beleid omtrent verschillende groepen vluchtelingen? Hoe kunnen we leren en ervoor zorgen dat de warme en open ontvangst van Oekraïense vluchtelingen de norm wordt voor alle vluchtelingen? Stichting Lemat verzorgt een panel met diverse sprekers, waarin gedachten over deze vragen uitgewisseld worden. Ook het publiek zal bij deze discussie worden betrokken!

Sprekers: Milka Yemane (Stichting Lemat) als moderator, Mpanzu Bamenga (winnaar prijs College voor de Rechten van de Mens)

Taal: Nederlands

25.02.19