english

Facebook

FMS nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van al het Afrikadag nieuws?
Meld je nu aan voor de nieuwsbrief.

Over

Afrikadag
De Afrikadag is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement met ruim 1200 bezoekers, 150 interessante gastsprekers uit het binnen- en buitenland en zo'n 100 vrijwilligers die de Afrikadag samen met het FMS-team elk jaar weer tot een succes weten te maken. Naast een uitgebreid cultuurprogramma gaan de bezoekers in tientallen politieke debatten, workshops en lezingen rechtstreeks in gesprek met politici, professionals en elkaar.

Ook organiseren we al sinds 2012 een aansluitende afterparty "Africa at Night". Hier kan je de vele indrukken van overdag onder het genot van een heerlijke Afrikaanse maaltijd en grote muzikale talenten laten bezinken.

Om speciale aandacht te geven aan een actuele ontwikkeling is er een thema verbonden aan de Afrikadag. Zo was dat in 2013 "Africa Works" en in 2014 "Democratie, Goed Bestuur & Mensenrechten. De editie van 2015 stond in het teken van de rol van "nieuwe spelers" in Afrika en in 2016 over "Europa en Afrika".

Afrikadag 2018
Op zaterdag 14 april vindt de Afrikadag 2018 plaats op de prachtige locatie het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. Het thema van dit jaar is "nieuw activisme". De Afrikadag wordt georganiseerd door de FEPS in samenwerking met de FMS en wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van het Europees Parlement.

Afrikadag Hub
Het Afrikaanse continent is booming! Steeds meer landen in Afrika zijn zich volop aan het ontwikkelen. Dankzij de aantrekkende wereldwijde economie, handel en technologische ontwikkelingen doen veel landen in Afrika het steeds beter. De middenklasse is enorm aan het groeien en mensen hebben meer te besteden. Echter zijn er nog altijd veel uitdagingen op het continent. Corruptie, leiders die naar macht hunkeren en klimaatveranderingen spelen nog te vaak de boventoon. Maar al bij al heeft Afrika veel te bieden en is het een continent vol mooie, spectaculaire verrassingen. Via de Afrikadag Hub kan jij je laten infomeren over de ontwikkelingen in de verschillende Afrikaanse landen en op een leuke manier weetjes en feitjes op doen over allerlei ontwikkelingen op dit continent.

FEPS
De Foundation for European Progressive Studies (FEPS) is de Europese progressieve politieke stichting en het wetenschappelijk bureau voor de sociaaldemocratie in Europa. Als progressieve denktank op Europees niveau zijn zij de intellectuele verbinding tussen sociaaldemocratie en het project Europa. Verder is FEPS een platform voor ideeën, waarbij er samengewerkt wordt met sociaaldemocratische organisaties en in het bijzonder met nationale stichtingen en denktanks verspreid over Europa. De FEPS is onafhankelijk, maar nauw verbonden aan de Partij voor Europese Sociaaldemocraten (PES).

FMS Missie

Waarom en voor wie zetten wij ons in? De studente die het niet meer pikt dat in haar land corruptie en eigenbelang de boventoon voeren. De activist die het zat is dat zijn stem niets waard is, omdat er geen eerlijke verkiezingen zijn. Zij die strijden tegen de ongelijkheid in de wereld. Moedige mensen die grote persoonlijke risico’s durven te nemen door de macht te trotseren. Voor solidariteit, democratie en mensenrechten. Tegen de politiek van stagnatie en uitbuiting. Wat doet de FMS? We wakkeren het vuur van verandering aan door activisten praktische tools te geven die ze direct in hun strijd kunnen gebruiken. Wij steunen de changemakers in de wereld en geven ze een podium. Wij nemen onze eigen verantwoordelijkheid voor eerlijke politiek in Nederland en de Europese Unie. Wij betrekken daar zoveel mogelijk mensen bij door kennis te delen en dialoog te stimuleren. Zo maken wij mensen sterker en de politiek eerlijker. Daar stond Max van der Stoel voor. Daar staat de FMS voor.

FMS

De organisatie van de Afrikadag, het grootste evenement in Nederland op het gebied van Afrika en internationale samenwerking, ligt bij de Foundation Max van der Stoel. De sociaaldemocratische waarde van internationale solidariteit wordt door de stichting nagestreefd binnen drie pijlers: democracy, development en dialogue. Naast de Afrikadag, organiseert de FMS regelmatig publieksbijeenkomsten en expertmeetings over actuele ontwikkelingen in landen en regio’s die ons aangaan. Hierbij wordt er altijd samengewerkt met maatschappelijke organisaties, de PvdA of mensen die oorspronkelijk uit die landen afkomstig zijn. Voor meer achtergrond, werkzaamheden en evenementen van de FMS kunt u de website bezoeken.

Afrikadag 2016 herbeleven? Klik hier voor foto's van de afgelopen jaren.