Koop hier je tickets

04.04.20

Koninklijk Instituut voor de Tropen
Amsterdam


With financial support of the European Parliament

Over

Afrikadag
De Afrikadag is al ruim 25 jaar hét evenement dat Afrika naar Nederland haalt. Jaarlijks trekt de Afrikadag zo’n 1500 bezoekers, sprekers uit binnen- en buitenland, vrijwilligers en meer dan 40 partnerorganisaties naar het KIT in Amsterdam. Dit maakt de Afrikadag het grootste publieksevenement over Afrika en internationale samenwerking in Nederland.Ook organiseren we al sinds 2012 een aansluitende afterparty "Afreak". Hier kan je de vele indrukken van de Afrikadag onder het genot van een heerlijke Afrikaanse maaltijd en grote muzikale talenten laten bezinken.

Het Afrikaanse continent is booming! Landen in Afrika zijn volop in ontwikkeling en trekken wereldwijde economie, handel en technologische ontwikkelingen naar zich toe. De middenklasse is enorm aan het groeien en mensen hebben meer te besteden. Natuurlijk zijn er ook nog veel uitdagingen op het continent. Corruptie, leiders die naar macht hunkeren en klimaatveranderingen spelen nog regelmatig de boventoon. Maar al met al heeft het Afrikaanse continent vooral heel veel te bieden: 54 landen die economisch en cultureel vol spectaculaire verrassingen zitten. Tijdens de Afrikadag laten wij je deze kant van Afrika zien. We informeren je over de ontwikkelingen in de verschillende Afrikaanse landen. En bieden je een plek waar je in gesprek kunt gaan over wat er speelt op het continent – met sprekers uit verschillende Afrikaanse landen en workshops  georganiseerd door een tal van diaspora organisaties.

Afrikadag 2020
Op zaterdag 4 april vindt de Afrikadag 2020 plaats in het prachtige Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. Het thema van dit jaar is "Climate Justice". De Afrikadag wordt georganiseerd door de FEPS in samenwerking met de FMS en wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van het Europees Parlement.

Foundation of European Progessive Studies (FEPS)
De Foundation for European Progressive Studies (FEPS) is de Europese progressieve politieke stichting en het wetenschappelijk bureau voor de sociaaldemocratie in Europa. Als progressieve denktank op Europees niveau zijn zij de intellectuele verbinding tussen sociaaldemocratie en het project Europa. Verder is FEPS een platform voor ideeën, waarbij er samengewerkt wordt met sociaaldemocratische organisaties en in het bijzonder met nationale stichtingen en denktanks verspreid over Europa. De FEPS is onafhankelijk, maar nauw verbonden aan de Partij voor Europese Sociaaldemocraten (PES).

Foundation Max van der Stoel 
Waarom en voor wie zetten wij ons in? De student die het niet meer pikt dat in haar land corruptie en eigenbelang de boventoon voeren. De activist die het zat is dat zijn stem niets waard is, omdat er geen eerlijke verkiezingen zijn. Zij die strijden tegen de ongelijkheid in de wereld. Moedige mensen die grote persoonlijke risico’s durven te nemen door de macht te trotseren. Voor solidariteit, democratie en mensenrechten. Tegen de politiek van stagnatie en uitbuiting. Wat doet de FMS? We wakkeren het vuur van verandering aan door activisten praktische tools te geven die ze direct in hun strijd kunnen gebruiken. Wij steunen de changemakers in de wereld en geven ze een podium. Wij nemen onze eigen verantwoordelijkheid voor eerlijke politiek in Nederland en de Europese Unie. Wij betrekken daar zoveel mogelijk mensen bij door kennis te delen en dialoog te stimuleren. Zo maken wij mensen sterker en de politiek eerlijker. Daar stond Max van der Stoel voor. Daar staat de FMS voor.

De organisatie van de Afrikadag, het grootste evenement in Nederland op het gebied van Afrika en internationale samenwerking, ligt bij de Foundation Max van der Stoel. De sociaaldemocratische waarde van internationale solidariteit wordt door de stichting nagestreefd binnen drie pijlers: democracy, development en dialogue. Naast de Afrikadag, organiseert de FMS regelmatig publieksbijeenkomsten en expertmeetings over actuele ontwikkelingen in landen en regio’s die ons aangaan. Hierbij wordt er altijd samengewerkt met maatschappelijke organisaties, de PvdA of mensen die oorspronkelijk uit die landen afkomstig zijn. Voor meer achtergrond, werkzaamheden en evenementen van de FMS kunt u de website bezoeken.

Met financiële steun van het Europees Parlement.