04.04.20

Koninklijk Instituut voor de Tropen
Amsterdam


With financial support of the European Parliament

Ontwikkelingssamenwerking anno 2019: een wereld van verschil

Beschikbaar: nog 102 plaatsen vrij

Tijd: 16:00 uur tot 17:15 uur

Sprekers: Jan Pronk

Als we 1949 – de Point 4 toespraak van President Truman – markeren als het begin van de internationale ontwikkelingssamenwerking is de vraag gerechtvaardigd of het zeventig jaar na dato zinvol is door te gaan. De verwachtingen zijn niet uitgekomen. Bovendien ziet de wereld er tegenwoordig heel anders uit. Internationale kapitaalstromen razen rond de globe. Migratie stijgt tot ongekende hoogte. Klimaatverslechtering lijkt niet te stoppen. De geopolitieke verhoudingen tussen de grootmachten zijn gepolariseerd. Regeringen, niet alleen in het Westen, vertrouwen op de werking van de markt. In toespraken van politieke leiders lijkt oorlog terug van weggeweest. De bewapeningswedloop, ook kernwapens, is hervat. Na de dekolonisatie van de jaren vijftig, zestig en zeventig zijn vele staten fragiel gebleken. Andere worden geregeerd door regimes die de eigen bevolking onderdrukken. Mensenrechten worden op grote schaal geschonden, in strijd met de verdragen die gesloten werden in dezelfde tijd dat ontwikkelingssamenwerking begon. Is een andere aanpak nodig, waarin voor onderwerpen als “ontwikkeling” en “samenwerking” geen plaats meer is? Deze vragen en de situatie rondom ontwikkelingssamenwerking anno 2019 zullen worden besproken tijdens deze workshop in de vorm van een lezing gegeven door Jan Pronk.

Taal: Nederlands
Organisatie: Jan Pronk & FMS